“Biopolityka i nekropolityka. Refleksje nad etyką trwałości”

Author(s)
Rosi Braidotti, transl. Ewa Charkiewicz
Publisher
Year
2008
View publication