Νομαδικά Yποκείμενα: Ενσωματότητα και έμφυλη διαφορά στη σύγχρονη φεμινιστική θεωρία

Publisher
Year
2014
ISBN
978-960-9535-96-0
Greek translation of Nomadic Subjects (2011)