Rosi Braidotti is Ambassadeur Grootouders voor het Klimaat

Starting 2023 Rosi Braidotti is one of the ambassadors for the Dutch ‘Grandparents for Climate’ organization, giving her full support to the cause. As she stated in an interview with Trouw, she wishes to be a good ancestor, as to leave this world inhabitable, healthy and safe for the generations to come.

De Grootouders voor het Klimaat zijn gestart in het najaar van 2016.

Waarom de beweging Grootouders voor het Klimaat?
In een achttal landen is inmiddels al een beweging van Grandparents for Climate gestart.

Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen en voelen we het aan den lijve. Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen

In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met Pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen/webinars, lokale acties en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest. Grootouders en senioren die onze zorgen delen sluiten zich aan bij deze internationale beweging.

Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken.

As Rosi Braidotti herself declares: “ In mijn visie is het feminisme een voorganger van klimaatactivisme. We kunnen veel leren van ecofeministen, inheemse en decoloniale feministen over het belang van de bescherming van de aarde en het doorgeven van waarden aan toekomstige generaties. Klimaatverandering kun je niet los zien  van sociale en transnationale rechtvaardigheid. Hoewel we allemaal van elkaar verschillen, zitten we toch in hetzelfde schuitje.  Laten we dus samenwerken om verandering ten goede teweeg te brengen.”

More information about this ambassadorship can be found here: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/degrootouders/ambassadeurs/ambassadeur-rosi-braidotti/